„ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

На 27.01.2021 г. „КЕН“АД получи от Министерство на земеделието, храните и горите, Държавен фонд “Земеделие“ безвъзмездна финансова помощ в размер на 52023,60 лева по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, от които 85% финансово подпомагане от Европейския съюз. Целта на помощта е да се осигури непрекъснатост на производствената дейност и да се запази здравето на заетите в предприятието.

КЕН е една от първите частни месопреработвателни компании, създадена през 1991 г. в град Стара Загора. КЕН бързо се налага като един от водещите производители на малотрайни и трайни варено-пушени колбаси в България, като в богатия й асортимент има наденици, шпекови салами, шунки, пастети и жарени меса, както и обичания от всички кренвирш КЕН.

През 2014 г. КЕН създаде Властелинът на кренвиршите – Луканковият кренвирш, който бързо се превърна във вкусния любимец на всяка трапеза.
През всичките години на своето съществане КЕН се придържа към принципите си за безкомпромисно високо качество на продуктите, предлагайки уникални и характерни вкусове на своите почитатели.

За да постигне високото качество и неповторим вкус, КЕН постоянно инвестира в нови технологии и производства. През есента на 2009 г. бе открит новия завод на КЕН АД в Стара Загора със застроена площ от 9 500 кв.м., разполагащ с високопроизводителни инсталации от световните лидери в бранша и модерни термични камери на тунелен принцип за основна термична обработка на месото.

КЕН обръща специално внимание на опаковането на своите продукти. Освен атрактивна за купувачите, всяка една опаковка е съобразена с характеристиките на продукта, за който е предназначена. Без значение дали е неядлива или от естествен произход, опаковките на продуктите КЕН защитават и запазват вкусовите качества по най-добрия възможен начин.

Продуктите с марка КЕН не съдържат ГМО, а от състава им са изключени съставки, съдържащи соя.

За постигане на постоянен контрол и гаранция на високото качество на продуктите, предприятието е оборудвано със собствена лаборатория, в която трима ветеринарни лекари изследват постъпващите основни суровини и произведените готови продукти, а специалният отдел „Безопасност на храните” осъществява непрекъснат контрол върху производствената дейност.

КЕН АД отговаря на всички изисквания за търговия с Европейската общност и износ за трети страни с регистрация по Закона за храните.

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Стара Загора 6000
кв. „Голеш“
тел: +359 42 625 277
факс: +359 42 601 146
office@ken.bg
GPS: 42°26’21.5″N 25°40’18.2″E

@2016 Ken