slogan

KEN is one of the first private meat-processing companies in Bulgaria, established in 1991 in Stara Zagora. KEN quickly became one of the leading manufacturers of fresh, cured and cooked smoked sausages in Bulgaria, as the wide product range of the company includes various sausages, smoked salami, hams, pates and scalded meats, as well as the much beloved frankfurter – KEN. In 2014 KEN created the Lord of the Frankfurters – the Lukanka-type frankfurter, which quickly became the delicious favourite on every table.
Through the years of its existence, KEN strictly follows its basic principles of ensuring uncompromising high quality of products, offering unique and specific tastes to its fans.
In order to achieve and maintain the superior quality and unique taste of its products, KEN constantly invests in new technologies and production facilities. KEN AD’s new factory opened in the Autumn of 2009 in Stara Zagora. Its total area is 9 500 sq.m. and it incorporates high-performance installations, provided by global leaders in this industry, as well as modern thermal tunnel-type chambers for the basic thermal meat processing.
The KEN brand includes some of the most popular meat products, as KEN Classic Frankfurter is the best liked frankfurter with the highest sales in Bulgaria.

nadpis

За да постигне ненадминатия и харесван вкус на всички продукти с марка КЕН, фирмата залага на безкомпромисно качество при всеки един етап от производството. Гаранция за това е използването на модерни технологии и оборудване, доставени от водещи световни производители.

Продуктите КЕН се произвеждат от подбрани суровини от сертифицирани европейски и български доставчици. За да гарантира високите вкусови качества и безопасността на продуктите си, КЕН обръща специално внимание на транспортирането и съхранението на суровините, като осъществява непрекъснат контрол и запис на процесите.

В предприятието е въведена Система за управление на безопасността на хранителните продукти ISO 22000:2005, която гарантира безопасността на произвежданите продукти. За да бъде проследим пътят на готовите продукти във всеки един момент, процесите на преработка се записват автоматично и могат да бъдат анализирани допълнително при нужда от специалисти в областта на безопасното производство на храните.

КЕН обръща специално внимание на опаковането на своите продукти. Освен атрактивна за купувачите, всяка една опаковка е съобразена с характеристиките на продукта, за който е предназначена. Без значение дали е неядлива или от естествен произход, опаковките на продуктите КЕН защитават и запазват вкусовите качества по най-добрия възможен начин.

Продуктите с марка КЕН не съдържат ГМО, а от състава им са изключени съставки, съдържащи соя.

За постигане на постоянен контрол и гаранция на високото качество на продуктите, предприятието е оборудвано със собствена лаборатория, в която трима ветеринарни лекари изследват постъпващите основни суровини и произведените готови продукти, а специалният отдел „Безопасност на храните” осъществява непрекъснат контрол върху производствената дейност.

КЕН АД отговаря на всички изисквания за търговия с Европейската общност и износ за трети страни с регистрация по Закона за храните.

contacts

Централен офис

fbСтара Загора 6000
кв. "Голеш"
тел: +359 42 625 277
факс: +359 42 601 146
[email protected]
GPS: 42°26'21.5"N 25°40'18.2"E